03751111 Man and Environment (มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์

Updated 8 มิถุนายน 2564
อ.พุทธพร ส่องศรี

ยินดีต้อนรับนิสิตทุกคน พบกันที่นี่ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปครับ

วิชานี้ไม่ fix วันเวลาเรียน นิสิตสามารถเข้ามาศึกษาบทเรียนได้ตลอดเวลาที่สะดวกครับ

กำหนดประกาศเกรดวิชา 03751111 ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ครับ

Course Syllabus Summer 2021

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook Envi Biochem KPS ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต


 • Power Point 01 3-5 พ.ค. 2564


 • == คลิปสอน Ep.1 == (คลิปเก่าของภาคต้น 63 ให้นิสิตใช้ศึกษาประกอบ PowerPoint ครับ) • วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : ซึมซับวิถีแห่งท้องทะเล แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี


 • == คลิปสอน Ep.2 == • วีดิทัศน์ 2 อาหารบันดาลใจ : "น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง" หวานมัน หอม กลมกล่อม (1/3) | (2/3) | (3/3)


 • สรุปเนื้อหา 3-5 พ.ค. 64


 • Power Point 02 6-7 พ.ค. 2564


 • == คลิปสอน Ep.3 == • วีดิทัศน์ 3 ภัตตาคารบ้านทุ่ง : ต้นเป้ง

  == คลิปสอน Ep.4 == • วีดิทัศน์ 4 พินัยกรรมธรรมชาติ : ปฐมบท


 • สรุปเนื้อหา 6-7 พ.ค. 64


 • Power Point 03 11-12 พ.ค. 64


 • == คลิปสอน Ep.5 == • วีดิทัศน์ 5 ไดโนเสาร์แดนอีสาน


 • == คลิปสอน Ep.6 == • วีดิทัศน์ 6 เราแรกเริ่ม : ​เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน


 • สรุปเนื้อหา 11-12 พ.ค. 64


 • Power Point 04 13 พ.ค. 64


 • == คลิปสอน Ep.7 == • วีดิทัศน์ 7 วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย : ทะเลสาบอินเล 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 (เรียนเฉพาะตอนที่ 1-3 ตอนที่ 4-5 ไม่ออกข้อสอบ)


 • == คลิปสอน Ep.8 == • วีดิทัศน์ 8 Spirit of Asia : การอพยพครั้งสุดท้าย


 • Power Point 05 14 พ.ค. 64


 • == คลิปสอน Ep.9 == • Human Development Report 2019: Overview - English (สำหรับนิสิตที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม ไม่ออกข้อสอบ)
 • วีดิทัศน์ 9 Spirit of Asia : แดนเนรมิตบนคาบสมุทรอาหรับ
 • สรุปเนื้อหา 13-14 พ.ค. 64
 • Power Point 06 17 พ.ค. 64


 • == คลิปสอน Ep.10 == • วีดิทัศน์ 10 Spirit of Asia : ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้
 • สรุปเนื้อหา 17 พ.ค. 2564


 • Power Point 07 18 พ.ค. 64


 • == คลิปสอน Ep.11 == • วีดิทัศน์ 11 ดูให้รู้ : สวนป่ากลางเมือง ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา


 • == คลิปสอน Ep.12 == • วีดิทัศน์ 12 ดูให้รู้ : บริษัทส่งอาหารปิ่นโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • สรุปเนื้อหา 18 พ.ค. 64


 • Power Point 08 19-20 พ.ค. 64
 • == คลิปสอน Ep.13 == • วีดิทัศน์ 13 AEC Business Class รู้ทันเออีซี : การ์เด้นบายเดอะเบย์ .. ฝืนธรรมชาติเพื่อสร้างธรรมชาติ


 • == คลิปสอน Ep.14 == • วีดิทัศน์ 14/1 หอยหลอด สตูล
 • วีดิทัศน์ 14/2 ดูให้รู้ : เที่ยวใต้ทะเล 10,000 เมตร
 • สรุปเนื้อหา 19-20 พ.ค. 64


 • Power Point 09 21-24 พ.ค. 64
 • == คลิปสอน Ep.15 == • วีดิทัศน์ 15/1 แม่น้ำชิตารุม อินโดนีเซีย
 • วีดิทัศน์ 15/2 รักโลก : อุตสาหกรรมกลืนเมือง
 • ผังเมืองรวมเพชรบุรี 2560
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖


 • == คลิปสอน Ep.16 == • วีดิทัศน์ 16 รักโลก : นักเดินทางคาร์บอนต่ำ
 • สรุปเนื้อหา 21-24 พ.ค. 64


 • Power Point 10 25 พ.ค. 64
 • == คลิปสอน Ep.17 == • วีดิทัศน์ 17 The Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง


 • == คลิปสอน Ep.18 == • วีดิทัศน์ 18 เรื่องเล็ก เขย่าโลก: บ้านสะอาด โลกบาดเจ็บ
 • สรุปเนื้อหา 25 พ.ค. 64


 • Power Point 11 27-28 พ.ค. 64
 • == คลิปสอน Ep.19 == • วีดิทัศน์ 19 Spirit of Asia ตอน รสชาติของชีวิตในเบตง


 • == คลิปสอน Ep.20 == • วีดิทัศน์ 20 ดูให้รู้ : ชุมชนเล็ก ท่องเที่ยวโต ที่ไหนก็ทำได้
 • สรุปเนื้อหา 27-28 พ.ค. 64


 • Power Point 12 31 พ.ค.-4 มิ.ย. 64
 • == คลิปสอน Ep.21 == • วีดิทัศน์ 21/1 The North องศาเหนือ: ภารกิจพิชิตไขมัน
 • วีดิทัศน์ 21/2 แลต๊ะแลใต้: อันซีนสตูล เกาะเขาใหญ่


 • == คลิปสอน Ep.22 == • วีดิทัศน์ 22 หนังพาไป ตุนหวง โอเอซิสกลางทะเลทราย


 • == คลิปสอน Ep.23 == • วีดิทัศน์ 23 Spirit of Asia อันดามันเหนือ ไข่มุกทะเลเมียนมา


 • วีดิทัศน์ 24 Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: เกาะกูด
 • สรุปเนื้อหา 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 64


 • กำหนดประกาศเกรดวิชา 03751111 ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ครับ