03751111-64 Man and Environment (มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

Updated 17 ต.ค. 64
อ.พุทธพร ส่องศรีประกาศคะแนน Midterm ในรูปเกรด ถ้านิสิตสอบ Final ได้คุณภาพเท่า Midterm ก็จะได้เกรดตามนี้นะครับ

ข้อสอบปลายภาค Take Home Exam ภาคต้น 2564 ส่งภายใน 31 ต.ค. 64 ครับ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook Envi Biochem KPS ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต


ยินดีต้อนรับนิสิตทุกคน พบกันที่นี่ วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปครับ

วิชานี้ไม่ fix วันเวลาเรียน นิสิตสามารถเข้ามาศึกษาบทเรียนได้ตลอดเวลาที่สะดวกครับ

เริ่มเรียนครั้งแรก บทที่ 1 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โดย อ.พุทธพร ส่องศรี จะนำ PowerPoint ชีทประกอบ คลิปวิดีโอ ลงในหน้าเว็บไซต์นี้
นิสิตทุกคนสามารถเข้ามาเรียนด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
และไม่มีการลบไฟล์ ลบคลิปออกจากเว็บไซต์ จนกว่าจะสอบเสร็จ ปิดเทอม
สำหรับสัปดาห์นี้ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 64 ขอนำประมวลการสอน (Course Syllabus) ลงก่อนครับ

Course Syllabus ภาคต้น 2564++ สัปดาห์ที่ 2
5-9 ก.ค. 64 ++
 • Power Point 01 5-9 ก.ค. 2564


 • == คลิปสอน Ep.1 == • [MP4] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : ซึมซับวิถีแห่งท้องทะเล แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : ซึมซับวิถีแห่งท้องทะเล แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี


  == คลิปสอน Ep.2 == • [MP4] วีดิทัศน์ 2 อาหารบันดาลใจ : "น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง" หวานมัน หอม กลมกล่อม (1/3) | (2/3) | (3/3)
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 2 อาหารบันดาลใจ : "น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง" หวานมัน หอม กลมกล่อม (1/3) | (2/3) | (3/3)


 • สรุปเนื้อหา 5-9 ก.ค. 64


 • ++ สัปดาห์ที่ 3
  12-16 ก.ค. 64 ++
 • Power Point 02 12-16 ก.ค. 2564


 • == คลิปสอน Ep.3 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 3 ภัตตาคารบ้านทุ่ง : ต้นเป้ง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 3 ภัตตาคารบ้านทุ่ง : ต้นเป้ง


  == คลิปสอน Ep.4 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 4 พินัยกรรมธรรมชาติ : ปฐมบท
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 4 พินัยกรรมธรรมชาติ : ปฐมบท


 • สรุปเนื้อหา 12-16 ก.ค. 64


 • ++ สัปดาห์ที่ 4
  19-23 ก.ค. 64 ++
 • Power Point 03 19-23 ก.ค. 64


 • == คลิปสอน Ep.5 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 5 ไดโนเสาร์แดนอีสาน
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 5 ไดโนเสาร์แดนอีสาน


  == คลิปสอน Ep.6 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 6 เราแรกเริ่ม : ​เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 6 เราแรกเริ่ม : ​เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน

 • สรุปเนื้อหา 19-23 ก.ค. 64


 • ++ สัปดาห์ที่ 5
  26-30 ก.ค. 64 ++
  งดเรียน


  ++ สัปดาห์ที่ 6
  2-6 ส.ค. 64 ++
 • Power Point 04 2-6 ส.ค. 64


 • == คลิปสอน Ep.7 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 7 วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย : ทะเลสาบอินเล 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 (เรียนเฉพาะตอนที่ 1-3 ตอนที่ 4-5 ไม่ออกข้อสอบ)


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 7 วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย : ทะเลสาบอินเล (1/5) | (2/5) | (3/5) | (4/5) | (5/5) (เรียนเฉพาะตอนที่ 1-3 ตอนที่ 4-5 ไม่ออกข้อสอบ)


 • == คลิปสอน Ep.8 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 8 Spirit of Asia : การอพยพครั้งสุดท้าย
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 8 Spirit of Asia : การอพยพครั้งสุดท้าย  ++ สัปดาห์ที่ 7
  9-13 ส.ค. 64 ++
 • Power Point 05 9-13 ส.ค. 64


 • == คลิปสอน Ep.9 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 9 Spirit of Asia : แดนเนรมิตบนคาบสมุทรอาหรับ
 • [DailyMotion] วีดิทัศน์ 9 Spirit of Asia : แดนเนรมิตบนคาบสมุทรอาหรับ

 • สรุปเนื้อหา 2-13 ส.ค. 64


 • ++ ครึ่งหลัง สำหรับการสอบ Final ++

  ++ สัปดาห์ที่ 9-10
  23 ส.ค. - 3 ก.ย. 64 ++
 • Power Point 06 23-27 ส.ค. 64


 • == คลิปสอน Ep.10 == • [MP4] วีดิทัศน์ 10 Spirit of Asia : ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 10 Spirit of Asia : ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้

 • สรุปเนื้อหา 23-27 ส.ค. 2564


 • Power Point 07 30 ส.ค.- 3 ก.ย. 64


 • == คลิปสอน Ep.11 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 11 ดูให้รู้ : สวนป่ากลางเมือง ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 11 ดูให้รู้ : สวนป่ากลางเมือง ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

  == คลิปสอน Ep.12 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 12 ดูให้รู้ : บริษัทส่งอาหารปิ่นโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 12 ดูให้รู้ : บริษัทส่งอาหารปิ่นโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

 • สรุปเนื้อหา 30 ส.ค.-3 ก.ย. 64


 • ++ สัปดาห์ที่ 11
  6-10 ก.ย. 64 ++
 • Power Point 08 6-10 ก.ย. 64
 • == คลิปสอน Ep.13 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 13 AEC Business Class รู้ทันเออีซี : การ์เด้นบายเดอะเบย์ .. ฝืนธรรมชาติเพื่อสร้างธรรมชาติ


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 13 AEC Business Class รู้ทันเออีซี : การ์เด้นบายเดอะเบย์ .. ฝืนธรรมชาติเพื่อสร้างธรรมชาติ

  == คลิปสอน Ep.14 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 14/1 หอยหลอด สตูล
 • [MP4] วีดิทัศน์ 14/2 ดูให้รู้ : เที่ยวใต้ทะเล 10,000 เมตร
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 14/1 หอยหลอด สตูล

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 14/2 ดูให้รู้ : เที่ยวใต้ทะเล 10,000 เมตร

 • สรุปเนื้อหา 6-10 ก.ย. 64


 • ++ สัปดาห์ที่ 12
  13-17 ก.ย. 64 ++
 • Power Point 09 13-17 ก.ย. 64
 • == คลิปสอน Ep.15 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 15/1 แม่น้ำชิตารุม อินโดนีเซีย
 • [MP4] วีดิทัศน์ 15/2 รักโลก : อุตสาหกรรมกลืนเมือง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 15/1 แม่น้ำชิตารุม อินโดนีเซีย

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 15/2 รักโลก : อุตสาหกรรมกลืนเมือง

  == คลิปสอน Ep.16 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 16 รักโลก : นักเดินทางคาร์บอนต่ำ
 • สรุปเนื้อหา 13-17 ก.ย. 64


 • ++ สัปดาห์ที่ 13
  20-24 ก.ย. 64 ++
 • Power Point 10 20-24 ก.ย. 64
 • == คลิปสอน Ep.17 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 17 The Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 17 The Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

  == คลิปสอน Ep.18 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 18 เรื่องเล็ก เขย่าโลก: บ้านสะอาด โลกบาดเจ็บ
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 18 เรื่องเล็ก เขย่าโลก: บ้านสะอาด โลกบาดเจ็บ

 • สรุปเนื้อหา 20-24 ก.ย. 64


 • ++ สัปดาห์ที่ 13
  27 ก.ย. - 1 ต.ค. 64 ++
 • Power Point 11 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 64
 • == คลิปสอน Ep.19 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 19 Spirit of Asia ตอน รสชาติของชีวิตในเบตง


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 19 Spirit of Asia ตอน รสชาติของชีวิตในเบตง

  == คลิปสอน Ep.20 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 20 ดูให้รู้ : ชุมชนเล็ก ท่องเที่ยวโต ที่ไหนก็ทำได้
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 20 ดูให้รู้ : ชุมชนเล็ก ท่องเที่ยวโต ที่ไหนก็ทำได้

 • สรุปเนื้อหา 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 64


 • ++ สัปดาห์ที่ 14
  4-8 ต.ค. 64 ++
 • Power Point 12 4-20 ต.ค. 64
 • == คลิปสอน Ep.21 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 21/1 The North องศาเหนือ: ภารกิจพิชิตไขมัน
 • [MP4] วีดิทัศน์ 21/2 แลต๊ะแลใต้: อันซีนสตูล เกาะเขาใหญ่


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 21/1 The North องศาเหนือ: ภารกิจพิชิตไขมัน

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 21/2 แลต๊ะแลใต้: อันซีนสตูล เกาะเขาใหญ่

  == คลิปสอน Ep.22 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 22 หนังพาไป ตุนหวง โอเอซิสกลางทะเลทราย


 • [ThaiPBS] วีดิทัศน์ 22 หนังพาไป ตุนหวง โอเอซิสกลางทะเลทราย  ++ สัปดาห์ที่ 15-16
  11-20 ต.ค. 64 ++
  == คลิปสอน Ep.23 == (คลิปเก่า ภาคต้น 63 Rerun) • [MP4] วีดิทัศน์ 23 Spirit of Asia อันดามันเหนือ ไข่มุกทะเลเมียนมา

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 23 Spirit of Asia อันดามันเหนือ ไข่มุกทะเลเมียนมา

 • [MP4] วีดิทัศน์ 24 Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: ฟูจิเมืองเลย
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 24 Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: ฟูจิเมืองเลย

 • สรุปเนื้อหา 4-20 ต.ค. 64


 • ประกาศคะแนน Midterm ในรูปเกรด ถ้านิสิตสอบ Final ได้คุณภาพเท่า Midterm ก็จะได้เกรดตามนี้นะครับ

  ข้อสอบปลายภาค Take Home Exam ภาคต้น 2564 ส่งภายใน 31 ต.ค. 64 ครับ