03751111 Man and Environment

Updated 23 มกราคม 2564
อ.พุทธพร ส่องศรี

Course Syllabus 2nd Semester 2020
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook Envi Biochem KPS ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต


ข้อสอบ Midterm !! ส่งภายใน 7 ก.พ. 64

ประกาศ!! วิชา 03751111 Man and Environment สอบ Midterm และ Final แบบ Take Home Exam เท่านั้น ไม่มีสอบในตารางกลางของวิทยาเขตใด ๆ ทั้งสิ้นครับ ข้อสอบจะประกาศที่นี่ในวันที่ 23 ม.ค. 64 ครับ ถือว่าไม่ทับซ้อนกับตารางสอบวิชาใด ๆ นิสิตไม่ต้องทำเรื่องสอบทับซ้อนนะครับ


 • Power Point 01 14-18 ธ.ค. 2563


 • == คลิปสอน Ep.1 == (คลิปเก่าของภาคต้น 63 ให้นิสิตใช้ศึกษาประกอบ PowerPoint ครับ) • วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : ซึมซับวิถีแห่งท้องทะเล แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี


 • == คลิปสอน Ep.2 == • วีดิทัศน์ 2 อาหารบันดาลใจ : "น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง" หวานมัน หอม กลมกล่อม (1/3) | (2/3) | (3/3)


 • สรุปเนื้อหา 14-18 ธ.ค. 2563


 • Power Point 02 21-25 ธ.ค. 2563


 • == คลิปสอน Ep.3 == • วีดิทัศน์ 3 ภัตตาคารบ้านทุ่ง : ต้นเป้ง

  == คลิปสอน Ep.4 == • วีดิทัศน์ 4 พินัยกรรมธรรมชาติ : ปฐมบท


 • สรุปเนื้อหา 21-25 ธ.ค. 63


 • Power Point 03 28 ธ.ค. 63 -1 ม.ค. 2564


 • == คลิปสอน Ep.5 == • วีดิทัศน์ 5 ไดโนเสาร์แดนอีสาน


 • == คลิปสอน Ep.6 == • วีดิทัศน์ 6 เราแรกเริ่ม : ​เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน


 • สรุปเนื้อหา 28 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64


 • Power Point 04 4-8 ม.ค. 2564


 • == คลิปสอน Ep.7 == • วีดิทัศน์ 7 วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย : ทะเลสาบอินเล 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 (เรียนเฉพาะตอนที่ 1-3 ตอนที่ 4-5 ไม่ออกข้อสอบ)


 • == คลิปสอน Ep.8 == • วีดิทัศน์ 8 Spirit of Asia : การอพยพครั้งสุดท้าย


 • Power Point 05 11-15 ม.ค. 2564


 • == คลิปสอน Ep.9 == • Human Development Report 2019: Overview - English (สำหรับนิสิตที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม ไม่ออกข้อสอบ)
 • วีดิทัศน์ 9 Spirit of Asia : แดนเนรมิตบนคาบสมุทรอาหรับ
 • สรุปเนื้อหา 4-15 ม.ค. 64
 • ประกาศ!! วิชา 03751111 Man and Environment สอบ Midterm และ Final แบบ Take Home Exam เท่านั้น ไม่มีสอบในตารางกลางของวิทยาเขตใด ๆ ทั้งสิ้นครับ ข้อสอบจะประกาศที่นี่ในวันที่ 23 ม.ค. 64 ครับ ถือว่าไม่ทับซ้อนกับตารางสอบวิชาใด ๆ นิสิตไม่ต้องทำเรื่องสอบทับซ้อนนะครับ


  ข้อสอบ Midterm !! ส่งภายใน 7 ก.พ. 64

  ++ ครึ่งหลัง สำหรับการสอบ Final ++

 • Power Point 06 18-22 ม.ค. 2564
 • == คลิปสอน Ep.10 == • วีดิทัศน์ 10 Spirit of Asia : ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้
 • สรุปเนื้อหา 18-22 ม.ค. 2564


 • Power Point 07 1-5 ก.พ. 2564


 • == คลิปสอน Ep.11 == • วีดิทัศน์ 11 ดูให้รู้ : สวนป่ากลางเมือง ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
 • == คลิปสอน Ep.12 == • วีดิทัศน์ 12 ดูให้รู้ : บริษัทส่งอาหารปิ่นโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • สรุปเนื้อหา 1-5 ก.พ. 2564