สวัสดีครับ สำหรับนิสิตที่เข้ามาเรียนวิชาที่ อ.พุทธพร ส่องศรี สอน ในภาคปลาย 2564
ให้เข้าไปเรียนที่เว็บ http://biosciencekps.com นะครับ

ขอบคุณครับ
อ.พุทธพร ส่องศรี
29 พ.ย. 64